ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ของ สพป.ปทุมธานี เขต 1 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

ภาพบรรยากาศ การรับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วยในวันแรก ของ สพป.ปทุมธานี เขต 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมกำจัด คงหนู

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกให้กับคณะกรรมการทราบ ณ ห้องประชุมกำจัด คงหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

วันที่ 6 มี.ค. 2566 เวลา 18.00​ น. ดร.จันทร์เพ์ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566โดยมี นายณรงค์​ศักดิ์​ โอสถ​ธ​นากร​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ปทุมธานี​ เป็น​ประธาน​ฝ่าย​ฆราวาส​ ทำพิธีจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานีเวียนเทียน​ รอบองค์หลวงพ่อโสธร วัดโบสถ์ อ.สามโคก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม "บัวชมพู" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม "บัวชมพู" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 10/2566 โดยมี นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ ในการนี้ที่ประชุมได้ให้การต้อนรับ นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ดำรงตำแหน่งประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ระบบงาน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ