ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ของ สพป.ปทุมธานี เขต 1 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

ภาพบรรยากาศ การรับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วยในวันแรก ของ สพป.ปทุมธานี เขต 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมกำจัด คงหนู

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกให้กับคณะกรรมการทราบ ณ ห้องประชุมกำจัด คงหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม "บัวชมพู" สพป.ปทุมธานี เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 14/2566 โดยมี นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม "บัวชมพู" สพป.ปทุมธานี เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 13/2566 โดยมี นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม "บัวชมพู" สพป.ปทุมธานี เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 12/2566 โดยมี นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ระบบงาน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ