ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มี.ค. 2566 เวลา 18.00​ น. ดร.จันทร์เพ์ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566โดยมี นายณรงค์​ศักดิ์​ โอสถ​ธ​นากร​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ปทุมธานี​ เป็น​ประธาน​ฝ่าย​ฆราวาส​ ทำพิธีจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานีเวียนเทียน​ รอบองค์หลวงพ่อโสธร วัดโบสถ์ อ.สามโคก 

(2 มิถุนายน 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมและให้โอวาทครูบรรจุใหม่ ซึ่งให้ข้อคิดในการทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 (รอบ 2) 

3 มิถุนายน 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายบัณฑิต แกล้วกล้าผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ เป็นประธานการประชุมการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนในสถานศึกษา งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferrence) ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดทำโครงการรองรับการเสนอขออุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 6/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 5/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 4/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในรูปแบบออนไซด์ ณ ห้องประชุม บัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และรูปแบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 3/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในรูปแบบออนไซด์ ณ ห้องประชุม บัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และรูปแบบออนไลน์ Google meet

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 1 เป็นประธานในการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Conference) เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” โดยมีคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงาน โดย รมว.ศธ. นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ระบบงาน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ